Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Novene til Jomfru Maria av Karmelberget

Fra våre konstitusjoner

2.dag
De uskodde karmelittnonneneer kalt til å være en del av Den salige Jomfru Maria av Karmelbergets orden, og tilhører en familie som på særskilt vis er viet kjærligheten til henne og hennes kult; de streber etter å oppnå den evangelisk fullkommenhet i fellesskap med Guds hellige mor. Konst. pkt. 53


1 dag.

 Ved å velge den salige Jomfru Maria til sin mor og vernehelgen stiller Ordenen seg under hennes beskyttelse og tar hennes livsmysterium og hennes forening med Kristus som modell og ideal for sin vigsel. Konst. pkt. 2

 LITANI TIL JOMFRU MARIA AV KARMELBERGET

DSC05813

V: Herre, miskunn deg     S: Herre, miskunn deg   
V: Kristus, miskunn deg   S: Kristus, miskunn deg                                                                                                                                                                 

V: Herre, miskunn deg     S: Herre, miskunn deg
V: Kristus, hør oss           S: Kristus, bønnhør oss

Gud Fader i himmelen         Miskunn deg over oss
Gud, Sønn, verdens Frelser
Gud Hellige Ånd
Hellige Treenighet, en Gud

Hellige Maria                      Be for oss
Guds hellige mor
Dronning av Karmelberget
Karmelittenes beskytter
Patriarkenes håp
Profetenes lengsel
Skaperens utvalgte redskap
Helligåndens brud
Frelserens mor
Alle menneskers mor
Alle ensommes mor
Alle lidende og sorgfulles mor
Jomfru Maria, full av nåde
Jomfru uten syndens plett
Karmels pryd og ære
Karmelittenes forbilde
Vårt lys på dydens og troskapens vei
En lysende stjerne på kjærlighetens vei
Vår dronning av Rosenkransen
Vår dronning, som gav oss skapularet
Fredens dronning

V: Guds Lam, som tar bort verdens synder S: Skån oss, Herre
V: Guds Lam, som tar bort verdens synder S: Bønnhør oss, Herre
V: Guds Lam, som tar bort verdens synder S: Miskunn deg over oss

La oss be: Allmektige, evige Gud, på forbønn av den salige Jomfru Maria, Karmels Mor og Dronning, ber vi deg: beskytt oss fra alt ondt og bevar oss i din nåde. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

 

Shadow